Over ons

InControl T&A is in 2004 opgericht door mij, Richard Bruining. Ik ben mezelf gaan ontwikkelen als ‘zorg’ ondernemer door de inzichten die ik verkreeg uit de levenslessen en ervaringen waarbij de georganiseerde vechtsport en later authentieke krijgskunst een centrale plek in hebben genomen.

Krijgskunst, Ondernemen en Openbaarbestuur hebben een sterke overeenkomst. De stap nemen en het oprichten van een eigen bedrijf was in mijn ogen een logische keuze. Er volgde na een lange weg van inspiratie, ontwikkeling en prachtige kansen binnen de georganiseerde Sport, een nieuw begin. Een pad met veel ontberingen diepe dalen en een gestage groei. Of zoals ook wel omschreven “door de wol geverfd”.

Specialist bij agressie en weerstand gerelateerde vraagstukken

Ik ontwikkelde een ‘natuurlijke’ blik op hulpverlening en ontwikkelde op basis van de wetenschappelijke bewijsvoering een methodiek. Met mijn bevindingen getoetst in de praktijk, ben en word ik als intelectueel autonoom o.a. gevraagd te getuigen in recht(straf)zaken. Ook biedt ik hulp en ondersteuning bij complexe hulpvragen op het gebied van agressie, weerstand en GGZ vraagstukken. Door mezelf te verdiepen, gerichte opleidingen en vakinhoudelijke bijscholing te doorlopen mocht ik mijn kennis niveau uitbreiden.

Wie mochten gebruikmaken?:

Zowel in de hoedanigheid als coach, trainer en begeleider mocht ik werken met en bij : zorg professionals, MKB, personeel werkende bij multinationals, verzekeringsmaatschappijen, lokale overheden, provinciale overheden. arbodiensten, particulieren, etc.

Naast mijn trainer en coaching werkzaamheden ben ik SJK geregistreerd en werk ik als jeugdzorg professional in de specialistische jeugdzorg. Mijn bedrijf beschikt over een AGB code in psychologische zorgverlening